Formule 1 geldt in de Achterhoek en de Liemers en is opgesteld door Bouwend Nederland Achterhoek/ Liemers en de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doesburg, Doetinchem, Duiven, Lochem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk en Zutphen. Met deze formule garanderen wij u een kortere doorlooptijd.

1. Bouwidee


bouwbehoefte inventariseren

 • welke ruimten/bouwwerken heb ik nodig

deskundige in de arm nemen

 • architect, aannemer, adviesbureau, enz.

zelf informatie verzamelen

 • vergunningvrij bouwen (doe de vergunningcheck bij www.omgevingsloket.nl )
 • bestemmingsplan (doe de bestemmingsplancheck op www.ruimtelijkeplannen.nl, de gemeentelijke website, of vraag bij de gemeente om een kopie van het bestemmingsplan)

2. Overleg gemeente

 • afspraak bij gemeente maken of omgevingsloket bezoeken
 • vergunningvrij bouwen
 • bestemmingsplan
 • welstandsregels
 • technische regels (Bouwbesluit, -verordening)
 • andere omgevingsvergunningplichtige activiteiten (aanleggen, brandveilig gebruik, wijziging monument of milieuinrichting, slopen, lozen, maken inrit, kappen, maken handelsreclame, enz.)
 • burenrecht (beplanting, gemeenschappelijke muren, uitzicht, ...)
 • te overleggen gegevens (staan genoemd in het indieningsformulier)
 • procedures/tijdpad
 • risico’s/kosten
 • toezicht-handhaving

3. Schetsplan indienen (in overleg met de gemeente kunt u deze stap eventueel overslaan)
overleggen situatie, plattegronden, gevels, foto’s, kleuren/materialen, formulier

 • gemeente toetst aan bestemmingsplan en/of welstand (verschilt per gemeente)

4. Omgevingsvergunning aanvragen

aanvraagformulier

 • digitaal invullen; www.omgevingsloket.nl
 • tenminste ook de onlosmakelijk met het bouwen verbonden andere activiteiten aanvragen

bruikbare stukken schetsplan (digitaal indienen; PNG, JPG, TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, PDF/X )

technische uitwerking

hoofdlijn
per gebouwfunctie de toetspunten uit het bestemmingsplan, Bouwbesluit en de Bouwverordening nalopen en relevante informatie in de stukken (tekeningen, berekeningen) opnemen.

tekeningen b.v.;

 • situatie bruikbare
 • plattegronden stukken
 • gevels schetsplan
 • technische plattegrond van elke bouwlaag
 • twee doorsneden
 • representatieve details (fundering, vloer, muurplaat, nok)

rapporten specialisten b.v.;

 • bodemonderzoek/archeologie
 • constructieberekeningen
 • geluidsonderzoek
 • ventilatie/daglicht/epc, enz.
 • ruimtelijke ordening (onderzoeken voor ontheffingen)