Halverwege Deventer en Zutphen ligt Gorssel, als landelijke buffer tussen deze oude Hanzesteden. Gelegen langs de mooiste rivier van Nederland, de IJssel, en aan de rand van uitgestrekte bossen en het coulisselandschap van de Achterhoek, is landschappelijk schoon een van de belangrijkste kenmerken van de omgeving van het dorp. Een bloeiend verenigingsleven en goede algemene voorzieningen dragen bij aan een aangename leefomgeving. Ook de gezellige dorpskern met stijlvolle winkels, smaakvolle horeca en het grootste museum voor Nederlands Modern Realisme Museum MORE, maakt dat het in Gorssel prima wonen en recreëren is.

Ontstaan
In 1253 werd Gorssel in een oorkonde voor het eerst genoemd als marke ‘Gerstlo’, samen met de naastgelegen marke Eschede. Een marke was een middeleeuws collectief van grotere boeren die gezamenlijk het beheer en gebruik van hun gemeenschappelijke gronden regelden. De Eesterhoek (het gebied rond de molen Geertruida Cornelia ten westen van de N348; Website Eesterhoek) is het oudste stukje Gorssel.

In de loop der eeuwen groeide Gorssel uit van een agrarische gemeenschap tot een levendig dorp.
Tot 2005 vormden Gorssel, Almen, Eefde, Epse, Harfsen, Joppe en Kring van Dorth de gemeente Gorssel. Sindsdien maken Gorssel en de andere kernen deel uit van de gemeente Lochem. Het dorp Gorssel, dat wil zeggen de kern en het daarbij horende buitengebied, telt ongeveer 3900 inwoners.